Nezbytnost kuchyně - vakuová balička!!

Vzduch to je úhlavní nepřítel čerstvých potravin v každém profesionálním gastro provozu.

Díky vakuové baličce jsme dnes schopni prodloužit až pětinásobně životnost skladovaných potravin a zachovat tak jejich chuť i čerstvost. Vše spočívá pouze v zabránění styku potravin s kyslíkem.

Hlavní faktory ovlivňující životnost potravin jsou – biologické – bakterie, houby, viry, parazité a plísně, které mohou způsobit vážná onemocnění – přírodní – světlo, horko, vzduch a vlhkost, které ovlivňují přirozené vlastnosti potravin a - chemické – oxidace a kvašení, které produkují jedovaté prvky nebezpečné pro zdraví člověka.

Výhody vakuové baličky a vakuování potravin

• S vakuovou baličkou máte možnost dlouhodobého skladování bez ztráty chuti a čerstvosti.
• Potraviny si zachovávají svou strukturu a vzhled. Protože bakterie, plísně a jiné mikroorrganismy nemohou ve vakuu růst, proto je vakuová balička nezbytnou součástí v každé profi kuchyni.
• Při skladování v mrazničce nehrozí spálení potraviny mrazem. Potraviny tak nepřijdou do styku s ledovým suchým vzduchem.
• Vlhké potraviny nevysychají, ve vakuu není žádný vzduch, který by vlhkost pohlcoval – i to nesmírná výhoda vakuové baličky.
• Potraviny s vysokým obsahem tuku nežluknou, jelikož ve vakuu nepřijde tuk do kontaktu s kyslíkem, který způsobuje žluklou chuť a nepříjemný zápach.
• S vakuovou baličkou je vyloučeno napadení potravin hmyzem, ten potřebuje k přežití kyslík.
• Maso nebo i ryby se během pár minut dokonale namarinují. Odsátí vzduchu vakuovou baličkou z nádoby způsobí otevření pórů a umožní tak marinádě rychle proniknout do masa.
• Vaše výdaje na provoz se sníží v závislosti na snížení vyhozených zkažených potravin!

Ruční vakuové pumpy

• Tento systém se skládá z malé ručně ovládané pumpy sloužící k odstranění vzduchu z vakuové dózy.
• Pumpy obvykle však nijak nesignalizují, že bylo dosaženo vakua.
• Ruční vakuové pumpy většinou nejsou schopné odsát z nádoby všechen vzduch, přesto však zajišťují možnost výrazně delšího skladování potravin než za pomoci ostatních metod.

Elektrické vakuovací baličky

• Jsou dražší než ruční pumpy – to ano, ale eliminují však veškerý vzduch z nádoby nebo vakuovacího sáčku.
• Často signalizují dosažení vakua – jsou přeci profi.
• Během odsávání vakuové baličky zabraňují možnému úniku vzduchu zpět do nádoby.
• Při vakuovém balení vakuovou baličkou do sáčků je účinek pumpy jasně patrný, sáček začne potraviny těsně obalovat.

Vakuování a vakuové elektrické baličky jsou tedy ideální metodou skladování potravin. Důležité je ovšem si uvědomit, že nenahrazuje chlazení. Potraviny, které se potřebují skladovat v chladu, je nutné chladit i vakuově zabalené!

 

​Nevíte si rady, jakou vakuovou baličku si pro Váš profesionílní gastro provoz vybrat - volejte 777 893 333 !